Головна Новини та публікаціїНапрямки роботиАналітикаПро насКонтакти
» » » » » » Поперечнюк Михайло Федорович

Поперечнюк Михайло Федорович

Поперечнюк Михайло Федорович

Одномандатний виборчий округ 35
Тип висування Самовисування
Номер та дата реєстрації документів в ЦВК 8985 від 10.08.2012
Номер та дата рішення про реєстрацію кандидатом 322 від 13.08.2012
Відомості про кандидата народився 20 листопада 1959 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник генерального директора зі спортивно-оздоровчої роботи, ТОВ "Трубосталь", безпартійний, проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому округу № 35

Поперечнюка Михайла Федоровича  

Балотуючись у народні депутати України, я запевняю, що постійно буду відстоювати та захищати інтереси виборців свого виборчого округу.

Свою передвиборчу програму я будую, виходячи з моїх життєвих принципів: патріотизм, справедливість, професіоналізм.

Я буду робити все, щоб:

- моя Україна була сильною, могутньою, демократичною;

- наша влада – професійною, чесною, українською;

- наші діти – розумними, щасливими та здоровими.

Як народний депутат України буду наполегливо працювати над:

-         створенням такої держави Ук­раїни, яка дійсно стане демократич­ною і миролюбною, з тісними взаємовигідними народногоспо­дарськими, науковими, культурни­ми, соціальними узами, політични­ми зв'язками з іншими країнами;

-         прискоренням структурних змін в економіці, маючи на увазі, насамперед, підтримку вітчизняного виробництва, розвиток підприємництва, посилення ролі держави в економіці, фінансово-банківській політиці.

Крім того, всіляко втілювати у життя со­ціально-економічну програму, яка відпо­відає інтересам більшості насе­лення. Базові принципи цієї програми:

- соціальна справедливість є головною умовою розвитку держави і суспільства, а всі соціальні блага однаково доступні для всіх громадян України;

- державна політика еконо­мічного розвитку направлена на створення умов для зростання до­бробуту більшості населення Ук­раїни: держава працює на люди­ну, а не навпаки;

- держава захищає сім'ю, материнство і дитинство;

- держава сприяє соціалізації молоді та захищає людей похилого віку;

- відновлення си­стеми повноцінної безкоштовної освіти і охорони здоров'я;

- державна підтримка та сприяння максимального розвитку інфраструктури здорового способу життя, фізичної культури і спорту;

- створення умов для зайня­тості населення;

- державне квотування робочих місць для молоді на підприємствах та установах;

- середня заробітна плата, пенсії, стипендії й інші соціальні виплати забезпечують високий життєвий рівень кожної сім'ї і конкретної людини.

Сприятиму:

- пільговому кредитуванню сіль­ськогосподарського виробника;

- відновленню сприятливих ста­вок за банківські кредити, прове­денню інвентаризації банків, лік­відації необґрунтованих пільг ко­мерційним структурам;

- зупиненню зростання цін і та­рифів, поверненню трудових заощаджень громадян, відновлен­ню у повному обсязі пільг для пенсіонерів і незахищених верств населення;

- відновленню пріоритетів науки та освіти;

- безкомпромісній боротьбі зі злочинністю і корупцією;

- рішучим діям проти пропаганди культу наживи, насильства, морального розбещення суспільства, особливо молоді;

- створенню поважного відношення до релігійних переконань віруючих усіх конфесій, створен­ню необхідних умов для задово­лення їх духовних потреб.

У виборчому окрузі зобов’язуюсь:

- регулярно проводити прийоми громадян і здійснювати необхідні заходи для забезпечення захисту прав та інтересів виборців;

- разом з депутатами органів місцевого самоврядування буду відстоювати інтереси громадян у вирішенні соціально-еко­номічних програм і проблем;

- з метою постійного звітування та інформування своїх виборців про мою роботу та діяльність Верховної Ради України буду впроваджувати реалізацію системи спілкування з виборцями через зустрічі з трудо­вими колективами, керівниками під­приємств, організацій, представ­никами партій, громадських ор­ганізацій, виступати в місцевих засобах масової інформації тощо;

- з метою здорового розвитку дітей та підлітків вирішити проблему щодо відродження роботи дитячих спортивних секцій у нашому окрузі.

Головна мета моєї політичної діяльності – здоров’я фізичне та моральне кожної людини і суспільства в цілому, добробут кожної сім'ї, кожного громадянина, сильна, демократична, суверенна держава.

Я готовий нести персональну відповідальність перед людьми за виконання цієї передвиборної програми.© ГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
2006-2017
Використання матеріалів із сайту Громадянської мережі ОПОРА дозволене за умови наявності посилання (у випадку інтернет-видання - гіперпосилання) на www.oporadp.org