Головна Новини та публікаціїНапрямки роботиАналітикаПро насКонтакти
» » » » » » Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу першого частини сьомої статті 26пункту 10 частини п'ятої статті 27 та пункту 3 частини другої статті 30, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 27-28, ст. 366; 2005 р., №№ 35-37, ст. 446, № 38-39, ст. 449, № 52, ст. 566; 2006 р., № 10-11, ст. 97, ст. 98, № 33, ст. 285; 2007 р., № 28, ст. 383; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2011 р., № 23, ст. 160, № 41, ст. 413).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину третю статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити реченням такого змісту: "Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця";

2) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

а) у частині другій статті 4 слово "(блоків)" виключити;

б) у частині четвертій статті 7 слова "(виборчого блоку партій)" виключити;

в) у частині третій статті 13 слова "(виборчих блоків політичних партій)" виключити;

г) у статті 17:

доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) встановлює систему територіальної організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними відповідним законом про вибори";

у пункті 9 слова "(виборчими блоками політичних партій)" виключити;

ґ) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України;

2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів народних депутатів України, спрямовує та контролює їх діяльність;

3) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів народних депутатів України у випадках, передбачених законом;

4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України;

5) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів в порядку та в межах, встановлених законом;

6) реєструє кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;

7) приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;

8) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток, штампів та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

9) затверджує форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі та форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих округах, забезпечує їх виготовлення;

10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;

11) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом;

12) встановлює результати виборів народних депутатів України та офіційно оприлюднює їх;

13) реєструє обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України";

14) публікує списки обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України";

15) видає тимчасове посвідчення народного депутата України особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України і законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Після складення обраним народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка;

16) контролює діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Закону України "Про вибори народних депутатів України" та інших законів України";

д) у статті 23:

у частині четвертій слова "(виборчих блоків партій)" виключити;

у частині п'ятій слова "(виборчих блоків політичних партій)" виключити;

е) у пункті 1 частини третьої статті 29 слова "(виборчих блоків політичних партій)" виключити.

4. На чергових виборах до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року:

1) право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні, а також усі партії - суб'єкти виборчого процесу. Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені партії - уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії. Подання від фракції підписується головою фракції та скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання вноситься у порядку та строки, встановлені статтею 27 цього Закону. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні. Не більше ніж по одному представнику від партій - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією, у встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій статті 27 цього Закону;

2) право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні, усі партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі. Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені партії - уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії; від кандидата у депутати - безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа. Подання від фракції підписується головою фракції. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від кандидата у депутати вноситься за підписом відповідного кандидата у депутати. Подання вноситься у порядку та строки, встановлені статтею 28 цього Закону. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні. Не більше ніж по одному представнику від партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати у відповідному одномандатному окрузі включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині шостій статті 28 цього Закону, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;

3) право подання кандидатур до складу контрольної комісії, передбаченої частиною четвертою статті 81 цього Закону, мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні. Подання від фракції підписується головою фракції, скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України та вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніше строку, встановленого частиною четвертою статті 81 цього Закону;

4) Центральна виборча комісія проводить навчання голів, заступників голів, секретарів окружних виборчих комісій у встановленому нею порядку.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

3) затвердити обсяги фінансування видатків на реалізацію першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону, за поданням Центральної виборчої комісії;

4) забезпечити фінансування першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону.

6. Центральній виборчій комісії:

1) затвердити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо обсягів фінансування видатків на реалізацію цих заходів на підготовку та проведення чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року;

2) встановити кількість одномандатних округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням кількості виборців на момент прийняття відповідного рішення за даними Державного реєстру виборців не пізніш ніж за двісті днів до дня голосування з чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року;

3) забезпечити утворення одномандатних округів на постійній основі не пізніш як за сто вісімдесят днів до дня голосування з чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року;

4) забезпечити утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі не пізніш як за сто дев'яносто днів до дня голосування з чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року;

5) привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;

6) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.


© ГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
2006-2017
Використання матеріалів із сайту Громадянської мережі ОПОРА дозволене за умови наявності посилання (у випадку інтернет-видання - гіперпосилання) на www.oporadp.org